Uitnodiging feestelijke viering

12 juni 2024 | De Lutte

Zondagochtend 23 juni om 9.00 uur is er ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde dorpshart, een feestelijke viering in de St. Plechelmuskerk. Het thema is (re)creatie Er zal dan ook aandacht geschonken worden aan de nieuwe creaties zoals het centrum, het hemelwater stelsel in het Kerkebos èn aan de notenboom die zaterdagmiddag 22 juni gepoot zal worden door de Kinderkerk. Pastor Ingrid Schraven gaat voor samen met Bernadette Alberink en Thea Hesselink. Het Plechelmuskoor verzorgt de zang. Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie met krentenwegge. We nodigen iedereen uit voor deze feestelijke viering. Graag tot ziens op zondag 23 juni