Uitnodiging feestelijke viering

Uitnodiging feestelijke viering

Zondagochtend 23 juni om 9.00 uur is er ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde dorpshart, een feestelijke viering in de St. Plechelmuskerk. Het thema is (re)creatie Er zal dan ook aandacht geschonken worden aan de nieuwe creaties zoals het centrum, het...
Laudato Si boom

Laudato Si boom

Vrijdagmiddag  7 juni is de Laudato Si boom geplant. Het is in goede samenwerking gegaan met Dura Vermeer, gemeente Losser, locatieraad De Lutte. Het is een walnotenboom. Paus Franciscus is een bezield pleitbezorger van duurzaamheid en in zijn Pauselijke brief:...
Praat mee en kom naar de jaarvergadering!

Praat mee en kom naar de jaarvergadering!

Wij nodigen alle Luttenaren van harte uit op onze jaarvergadering die gehouden wordt op woensdag 5 juni a.s. om 20.00 uur in De Vereeniging. Inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur. We gaan van start met een aantal huishoudelijke zaken, zoals de financiën. Daarna...
Uw kleding geeft toekomst.

Uw kleding geeft toekomst.

Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs Op zaterdag 11 mei a.s. kunt u in De Lutte kleding en schoenen inleveren bij de Plechelmuskerk aan de Plechelmusstraat 5. De vrijwilligers zijn van 09.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in...
uitreiking Paaskaars

uitreiking Paaskaars

Met Pasen vindt in De Lutte traditiegetrouw de uitreiking van de paaskaars van het afgelopen jaar plaats aan iemand die bijzondere verdiensten heeft verricht voor de geloofsgemeenschap. De paaskaars d werd door de voorzitter van de lokatieraad Ellen Visschedijk aan...

NIEUWS VAN DE LOKATIERAAD

We zijn inmiddels twee maanden aan de slag als nieuwe locatieraad en hebben ondertussen diverse gesprekken gevoerd en het nodige geïnventariseerd. We hebben allereerst geconstateerd dat er nog steeds veel vrijwilligers actief zijn en alle functies ook nagenoeg bezet....