Uitnodiging SWOT-analyse

10 januari 2024 | Lattrop

De toekomst van de kerk in een veranderende wereld is niet altijd zeker. De locatieraad en de pastoraatsgroep meldden U al in het Kerk’nbleadke van begin december nr.17, dat wij graag eens met u over die toekomst van onze kerk willen praten. Dit willen we doen middels een SWOT-analyse ; d.w.z. we hebben intern gekeken naar onze sterke en zwakke kanten en extern naar onze kansen en bedreigingen. Maar wat we daarbij ook heel belangrijk vinden is de mening van U als dorpsgenoot.

Graag horen we de mening van iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de kerk. Daarom willen we iedereen uitnodigen op donderdag 18 januari 2024 voor een gespreksavond in de kerk .We beginnen om 19.30 uur met de presentatie van de uitgewerkte Swot-analyse. Hierin wordt verteld welke kansen en belemmeringen de locatieraad en pastoraatsgroep in de nabije toekomst voorzien. Daarna is de beurt aan U. Wellicht heeft U nog iets waar wij nog niet aan gedacht hebben of over het hoofd zien of misschien wilt graag eens vragen stellen over de toekomst van onze kerk in ons dorp. Deze avond is daarvoor!

We hopen u graag te zien op donderdagavond 18 januari in een verwarmde kerk. Tot dan!