Uitnodiging voor Chrismamis 2024 in Apeldoorn

2 maart 2024 | Rubriek

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt in 2024 plaats op woensdag 27 maart, zoals gebruikelijk in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18, aanvang: 19.00 uur). De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. In zijn uitnodiging voor de Chrismamis schrijft kardinaal Eijk dan ook: “Het is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer. Iedereen is bij deze viering welkom.”

https://www.aartsbisdom.nl/uitnodiging-voor-chrismamis-2024-in-apeldoorn/