Uitreiking paaskaars

5 april 2024 | Beuningen

Zoals elk jaar werd ook dit jaar de paaskaars uitgereikt aan een vrijwilliger uit onze geloofsgemeenschap, die het verdiend om in het zonnetje gezet te worden. Deze uitreiking staat symbool als dank je wel, voor al onze vrijwilligers. We zijn ontzettend trots op al deze mensen die het samen mogelijk maken om onze kerk draaiende te houden. Dit jaar ging de paaskaars naar Betsy Westerhof. Betsy is al 50 jaar koorlid. Sinds de oprichting van het dameskoor in 1953 is zij al bij het koor. En nog steeds is zij één van de leden die altijd trouw aanwezig is, zowel bij de repetitie als ook bij het zingen tijdens de vieringen Ook was ze in het verleden betrokken bij de schoonmaak van de kerk. Daarnaast zit ze al 32 jaar in de bezoekerswerkgroep. Dit ook al vanaf de oprichting in 1992. Een zeer actieve vrouw, een vrijwilligster van onschatbare waarde. We willen Betsy dan ook heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap.
Uitnodiging jaarvergadering
Wij nodigen u van harte uit op onze jaarvergadering die gehouden wordt op donderdag 18 april a.s. om 20.00 uur bij restaurant Sterrebos. Inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur
Agendapunten • Korte terugblik/mutaties • Notulen vorige jaarvergadering • Vacatures locatieraad -gevolgen wanneer deze niet ingevuld worden- • Financiën • Bestemming pastorie na afloop huurcontract • Erfafscheiding kerkhof • Pastoraatsgroep
Graag tot 18 april – Locatieraad en pastoraatsgroep