Vervolgtraject Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk’

1 februari 2024 | Rubriek

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een speciale werkgroep, genaamd Landelijke Werkgroep Synodaliteit, gevraagd om te werken aan een vervolg in de Nederlandse kerkprovincie van het door paus Franciscus geïnitieerde synodaal proces ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Deze werkgroep heeft als opdracht om gespreksthema’s uit te werken waarmee men onder meer in de parochies vanaf medio februari 2024 aan de slag kan.

https://www.aartsbisdom.nl/vervolgtraject-bisschoppensynode-voor-een-synodale-kerk/