Vrijwilligers

17 mei 2024 | Beuningen

Uitnodiging vrijwilligersfeest
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk onze geloofsgemeenschap draaiende te houden. Als waardering voor al het werk, houden we eens in de twee jaar een vrijwilligersfeest.
Dit jaar zal dit plaatsvinden op vrijdag 5 juli.
Zet deze datum alvast in je agenda!
Wij hopen dat vele vrijwilligers en hun partners op die avond aanwezig zullen zijn om er samen een gezellige avond van te maken.
In het volgende parochieblad volgt nadere informatie over tijd, opgave, etc.

Vacatures
Na een herhaaldelijke oproep in het dorpsblad, om de vacature van voorzitter in te vullen, hebben we nog steeds geen aanmelding mogen ontvangen. Na de zomervakantie stopt Liesbeth ten Dam als voorzitter van de locatieraad.
Een goed functionerende locatieraad is van essentieel belang voor het reilen en zeilen in en om onze kerk. Wie neemt het stokje over? Je hoeft dit niet alleen te doen, je doet dit samen met de andere locatieraadsleden. Ook een eventuele duo functie is te overwegen. Voor vragen, bel of mail met Liesbeth ten Dam 06-13770218 of ltendam@hetnet.nl
De locatieraad