Gezamenlijke Pinksterviering

19 mei 2024 | Rubriek

In de prachtige tuin van Beuningen is vanavond het feest van Pinksteren ingeluid. Met het in de kring van mensen binnenbrengen van de kaarsen door leden van de verschillende geloofsgemeenschappen werden de gaven van de Geest benoemd en om gebeden m.m.v. themakoor Beuningen en pastoraal team Jan Kerkhof Jonkman Ingrid Schraven José van den Bosch en Theo Munsterhuis. Met dank aan de organisatie kosters, pastoraatgroep, locatieraad en andere vrijwilligers, dankzij hen is het weer een mooie bijeenkomst geworden
De foto is gemaakt door Koen Morsink