Werkdocument

10 juli 2024 | Rubriek

Instrumentum Laboris synode 2024 gepubliceerd

Het Secretariaat van de Bisschoppensynode heeft op 9 juli het Instrumentum Laboris (werkdocument) gepubliceerd voor de deelnemers aan de tweede zitting van de zestiende Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

https://www.aartsbisdom.nl/instrumentum-laboris-synode-2024-gepubliceerd/