Werkgroepenoverleg.

31 maart 2024 | Noord-Deurningen

Woensdag 17 april 2024 hebben wij ons halfjaarlijks werkgroepenoverleg. De uitnodiging, agenda en notulen zijn al verstuurd naar de diverse werkgroepen. Mocht de uitnodiging e.d. per ongeluk bij de verkeerde persoon bezorgd zijn, zou u dan zo vriendelijk willen zijn die door te sturen? 9 Wij beginnen deze avond om 19.30 uur. Een half uur eerder dan anders. We proberen om 21.00 uur klaar te zijn. We zitten in de parochiezaal. Deze vergadering blijft belangrijk om zo op de hoogte te worden gehouden van elkaars werkzaamheden, want uiteindelijk zijn we één geloofsgemeenschap.
De pastoraatgroep