UITNODIGING 25-04-24

31 maart 2024 | Noord-Deurningen

voor de: Speciale eucharistieviering met ziekenzalving. Donderdagmorgen 25 april wordt er in de H.Jozefkerk te Noord Deurningen een eucharistieviering met ziekenzalving georganiseerd. Aanvang van deze viering is om half 10. ( Let op gewijzigde aanvangstijd!) IEDEREEN is van harte welkom. Pastoor Munsterhuis zal in deze viering voorgaan en het St. Jozefkoor zal zingen. Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie met iets lekkers, in de parochiezaal. Degenen die de ziekenzalving wensen te ontvangen, worden gevraagd vooraan in de kerk plaats te nemen. Meegekomen familieleden kunnen in de kerk plaatsnemen. Hieronder legt pastoor T. Munsterhuis uit, wat het eigenlijk betekent als mensen de ziekenzalving gaan ontvangen.
ZIEKENZALVING.
Beste mensen, Naar aanleiding van de gezamenlijke ziekenzalving is mij gevraagd om hierover een kort stukje te schrijven. De naam Ziekenzalving of het Sacrament van de Zieken is ontstaan na het 2e Vaticaans Concilie midden 8 jaren zestig van de vorige eeuw, met de bedoeling dat mensen eerder dan voorheen dit sacrament zouden ontvangen. De Ziekenzalving is een sacrament; dat wil zeggen: ze is een gelovig gebed, ondersteund door gelovige tekenen; nl. de handoplegging en de zalving van het voorhoofd en de handen. Ook al is er een gezamenlijke ziekenzalving: de handoplegging en de zalving is bij ieder apart. Met dit sacrament wordt uitgedrukt, dat God ons mensen nabij wil zijn in de kracht van zijn Geest. Ongeacht de leeftijd kunnen mensen dit sacrament ontvangen: het kan zijn, omdat mensen ziek of oud zijn om steun en nabijheid te ontvangen, maar ook omdat je in de levensfase waarin je je nu bevindt kracht en steun wilt ontvangen, om wat voor reden dan ook. Ieder van ons is soms kwetsbaar. Tot slot de meest wezenlijke elementen die behoren bij de ziekenzalving: – Het bidden van een (gezamenlijk) schuldbelijdenis: God is een begrijpende en vergevende God. – handoplegging en de zalving met olie (chrisma). Het zijn oude en vertrouwde tekenen van de nabijheid van God; Trouw aan kwetsbare mensen. – Gebed en voorbeden: Vragen om steun, kracht en nabijheid van God, overgave en vrede. – Het ontvangen van de Heer zelf in de H. Communie. Pastoor Theo H.P. Munsterhuis.