Wie helpt ons helpen? PCI Lumen Christi zoekt secretaris

20 november 2023 | Rubriek

Wie helpt ons helpen? PCI Lumen Christi zoekt secretaris

Parochiële Caritas Instelling (PCI) Lumen Christi helpt mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat hierbij om eerste levensbehoeften en om incidentele (financiële) hulp.

Wat doet Caritas? Caritas biedt binnen de parochiegrenzen hulp en ondersteuning aan individuele personen en/of gezinnen die dat nodig hebben. Hierbij valt te denken aan het aanschaffen van een wasmachine, een fiets, huisraad, boodschappen, kleding, schoolspullen, vergoeding van bijzondere ziektekosten en dergelijke. Mochten gemeentelijke of andere instanties iemand niet meer kunnen helpen, dan kunnen deze mensen een beroep doen op Caritas. Het moet dan wel om een eerste levensbehoefte gaan. Wie zit er in het bestuur van Caritas? Het bestuur van PCI Lumen Christi bestaat uit 8 personen. Uit iedere parochie zit er een vertegenwoordiger in het bestuur. Het PCI bestuur komt gemiddeld eens in de 3 maanden bijeen voor een vergadering van maximaal 2 uur. Door het vertrek van een bestuurslid en een interne wijziging zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een kandidaat tussen de 30 en 60 jaar. Wie zoeken wij? Wij zoeken iemand die midden in het leven staat en geïnteresseerd is in mensen. Wil jij hulp bieden die er echt toe doet en vind jij het fijn om samen te werken? Dan ben jij degene die wij zoeken. Hoe kun jij je aanmelden? Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact op met Beate Nieuwhuis, voorzitter PCI Lumen Christi, telefoon 06-12615626 of mail voorzitter@caritaslumenchristi.nl.

Of kijk op onze Facebook pagina Caritas Lumen Christi.