5 e Zondag in de veertigdagen: sterven aan jezelf.

18 maart 2024 | Rubriek

Vandaag hoorden we de woorden van Jezus : “Als de graankorrel niet in de aarde valt en

sterft, dan brengt hij geen vruchten voort”. Dat lijken woorden die in onze dagen moeilijk te

zijn verstaan, woorden die niet begrepen worden. Want wij leven in een tijd van

zelfverwerkelijking, een tijd waarin je jezelf moet ontplooien, en daarin past het niet om zelf

een stapje terug te doen, ten koste van een ander. Want het gaat erom dat je je jezelf

ontwikkelt. Nee, we laten ons niets meer wijs maken door een ander, we gaan zelf wel op

zoek naar wat ons leven waarde, zin en invulling geeft. We hebben daarbij onze eigen media

en leven daardoor voort in onze eigen bubbel. Het leven is daardoor meer op onszelf gericht

en daardoor ook egoïstischer geworden. Nee, de tijd van opoffering zoals onze ouders

kenden, die tijd ligt ver achter ons. Ja, wie zijn leven lief heeft, wie te veel gehecht is aan zijn

eigen dingen, ja, die verliest het, zo wordt ons vandaag toegezegd.

 

Het lijkt alsof Jezus’ woorden tot dovemans oren worden gezegd, we zien het allemaal om

ons heen. Want we zijn allemaal druk met onszelf. We hebben geen tijd meer voor

vrijwilligerswerk. Werkgroepen in onze kerk hebben daar last van, maar ook in de sport zijn

nog maar weinig vrijwilligers te krijgen. Het is op zaterdag een probleem om ouders te

vinden die met de kinderen naar een wedstrijd voetbal of handbal willen rijden. Nee, we

zetten liever onze kinderen bij de kerk of sportterrein af om vervolgens weer naar huis te

rijden en om zo onze eigen gang te kunnen gaan. En juist tegen dit leven maakt Jezus

vandaag bezwaar. Tegen dit leven dat alleen gericht is op jezelf spreekt Hij zijn weerstand

uit.

 

Wie zijn leven liefheeft, verliest het, maar wie zijn leven in deze werelds haat, die behoudt

het, tot in eeuwigheid. Dat kunnen misschien merkwaardige woorden zijn, maar dat zijn ze

niet. Wij moeten bereid zijn aan onszelf te sterven, iets van onszelf aan anderen te geven,

anders kunnen we geen goede vruchten voortbrengen. Dus leef niet alleen voor jezelf, zegt

Jezus ons vandaag. Als we voor onszelf leven , dan kunnen we geen vruchten voortbrengen

van liefde, vrede en vreugde. Pas als dat verblindende ik-gevoel in onszelf afsterft, pas dan

kunnen we vruchten voortbrengen. Vruchten die ons leven aangenaam, waardevol en

boeiend kunnen maken, want ze groeien en bloeien elke dag opnieuw en elke dag zijn ze

weer anders.

 

Wanneer Jezus ons voorhoudt dat we het leven moeten haten om het in eeuwigheid te

kunnen behouden, dan doelt Hij op dat leven van egoïsme, een leven van verslaving aan

onszelf, aan onze eigen wil, onze eigen verlangens en dromen. We weten allemaal wat er

gebeurt wanneer we dat doen, wanneer we te veel aan onszelf verslaafd zijn. Dan zijn we

niet in staat van iemand te houden, ook al gaat dat soms met vallen er opstaan. Het echte

leven moeten we niet zoeken in de wereld, maar bij God en onze medemensen. Want puur

werelds leven leidt tot een wereld van ieder voor zich, van rijkdom, van natuur en milieu

kapot maken. En ook tot een wereld van geweld, van leugen en bedrog, van oorlog en

moorden, van plunderen en branden. Een wereld vol graankorrels die in de aarde vallen,

zodat ze geen vruchten van liefde en vrede kunnen voortbrengen.

Lieve mensen,

 

laten wij niet te bezorgd zijn voor ons eigen leven, laten wij niet te hebberig zijn met ons

eigen leventje, en bang zijn dit te verliezen. Laten we ook niet te bang zijn dat anderen dan

van ons profiteren, bang dat onze eigen zekerheden ons uit handen worden genomen. Laten

we onszelf niet afsluiten en isoleren van anderen, zo levert het leven niets op.

Gelukkig zijn er mensen die zich willen prijsgeven als een graankorrel, die zelf iets willen

prijsgeven ten gunste van een ander. Wat je kunt leven met een open hand of met een

gesloten vuist. Bedenk wel: alleen uit een open hand kun je goedheid zaaien, alleen met

open handen kunnen we handlangers van God zijn. Amen.

 

Noord Deurningen/Beuningen, 16/17 maart 2024,

Pastor Jan Kerkhof Jonkman