Diaconale Inspiratie-dag

18 maart 2024 | Rubriek

Ik ben omdat wij zijn’:
Diocesaan diaconaal werker Tom van Vilsteren bezocht op zaterdag 9 maart een door Kansfonds georganiseerde landelijke Inspiratiedag in Hilversum. Kansfonds hield voor de zesde keer deze dag samen met Actioma, Huis van Dominicus en KRO-NCRV. Deze Inspiratiedag is er voor mensen die zich vanuit diaconale overwegingen inzetten voor hun medemens. Het thema van deze dag was: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Meer informatie over Kansfonds is te vinden op www.kansfonds.nl.
Lees verder: https://www.aartsbisdom.nl/ik-ben-omdat-wij-zijn-diaconale-inspiratiedag/