Actie Kerkbalans 2024

14 maart 2024 | Lattrop

Beste medeparochianen, Deze maand (Maart) houden wij de actie “ Kerkbalans 2024” van onze locatie Lattrop-Breklenkamp. Zoals gewoonlijk willen we u ook graag op de hoogte brengen van de opbrengst van de actie Kerkbalans van vorig jaar in 2023; deze bedroeg nl. € 19.204,50. Daarmee zijn wij helaas niet in de buurt van ons streefbedrag van € 22.000,00 gekomen ! Uiteraard zijn wij u zeer erkentelijk voor uw bijdrage! Het is mooi om te zien dat het hart van vele 6 parochianen bij onze kerk ligt en dat men hierbij betrokken blijft. De actie Kerkbalans 2024 is inmiddels reeds van start gegaan. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die geloof, verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk! In maart vragen we u om een bijdrage voor onze parochie. U kunt deze brief dus in de loop van deze maand in uw brievenbus verwachten. U geeft toch ook voor de kerk van vandaag én morgen? Locatieraad Lattrop
Ps. Per abuis hebben velen van U de brieven voor de actie kerkbalans al met het vorige Kerk’nbleadke ontvangen. In de brief “kerkbalans Lattrop 2024“ worden ze nogmaals bijgevoegd. Ook willen we U graag nogmaals mededelen dat al uw giften uitsluitend aan de kerk in Lattrop besteed zullen worden. Alle geld blijft in Lattrop!