Dag van de Gevangenen

29 mei 2024 | Rubriek

Het 75-jarig justitiepastoraat vraagt in brief aandacht voor Dag van de Gevangenen

Hoofdaalmoezenier Ryan van Eijk van het justitiepastoraat, vraagt in een brief gericht aan de parochies om in de vieringen van zondag 13 oktober aandacht te geven aan gevangenen en aan iedereen die lijdt onder de gevolgen van criminaliteit. Behalve om de slachtoffers van misdrijven, gaat het daarbij ook om de kinderen, familie en vrienden van zowel daders als slachtoffers – én om de daders van misdaden zelf. Want daders dragen immers zelf ook gevolgen van hun daden, zoals de straf ervoor.

https://www.rkkerk.nl/75-jarig-justitiepastoraat-vraagt-in-brief-aandacht-voor-dag-van-de-gevangenen/#more-16830