Drie mededelingen

25 april 2024 | Lattrop

Mariaviering met processie

Zaterdag 11 mei om 18.00 uur vindt onze jaarlijkse Maria viering met processie plaats. Dit jaar gaan we de afbeelding van Maria van Fatima (welke voorheen in onze kapel stond), weer een plekje in onze Maria kapel geven. Zij zal aan de wand worden gehangen. De viering zal worden voorgegaan door Diaken J. Kerkhof-Jonkman en de muzikale begeleiding is van ons Themakoor. Wij Hopen U met velen te mogen begroeten

Van de Locatieraad

Onlangs heeft Christine Scholte Lubberink te kennen gegeven dat ze bereid is om het kostersteam te komen versterken. Hier zijn wij als locatieraad en de andere kosters uiteraard zeer blij mee. Heel fijn; we wensen haar veel succes met het vervullen van deze belangrijke taak.

Aan alle inwoners van Lattrop en Breklenkamp, Zoals u waarschijnlijk wel gezien hebt is men druk bezig met de verbouwing van de pastorie. En als het volgens de planning verloopt dan kan in september gebruik worden gemaakt van de gemeenschapsruimte. Ondertussen is er een kleine werkgroep bezig om in september te starten met een inloop voor inwoners van Lattrop, Breklenkamp en omstreken. De inloop is een laagdrempelige voorziening, bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan sociale contacten en dagbesteding. Hierbij zijn enkele vrijwilligers aanwezig om ondersteuning en invulling te gaan geven aan deze dag. Voor het gebruik van de ruimte, koffie/thee en een lunch wordt er een eigen bijdrage gevraagd van €12.50 per persoon. De inloop is elke woensdag van 10.00- tot 14.00 uur voor een groep van minimaal 6 tot maximaal 10-12 personen. Als het vervoer een probleem is dan kan dit (tegen een kleine vergoeding) geregeld worden. Voor opgave of meer informatie kunt u contact opnemen met één van onderstaande personen. Hartelijke groeten en wie weet tot ziens! Werkgroep Inloop, Milja Kleissen Tel: 06-23751145 Gerdy Warmes Tel: 06-17554845 Anne Warmes Tel: 06-13186103 Karin Schuurman Tel: 06-54955240 Als je het leuk vindt om als vrijwilliger of chauffeur te helpen, meld je dan aan bij één van ons

Sam’s Kledingactie

Op zaterdag 11 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur is er de Sam’s kledingactie. Deze kleding kan bij de kerk worden ingeleverd. Dorpsstraat 64.