Week van het gezin

25 april 2024 | Rubriek

Mgr. Mutsaerts over Week van het Gezin 11-17 mei: ‘het is nodig dat zo’n week er is’
In de week van zater¬dag 11 mei tot en met vrij¬dag 17 mei vindt in Nederland voor de tweede keer de Week van het Gezin plaats. Een gezins¬dag in Maduro¬dam op zater¬dag 11 mei vormt de fees-te¬lij¬ke aftrap van deze Week van het Gezin, die als thema heeft mee¬ge¬kre¬gen Goed Gezi(e)n. Mgr. Mutsaerts, voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie contactpersoon voor Huwelijk en Gezin, beveelt aandacht voor het gezin van harte aan.
Lees verder: https://www.rkkerk.nl/mgr-mutsaerts-over-week-van-het-gezin-11-17-mei-het-is-nodig-dat-zon-week-er-is/#more-16571