Gulden mis

28 november 2023 | Rubriek

Wat is eigenlijk een gulden mis?

“Gulden” is een oud middeleeuws woord dat voortreffelijk of krachtig betekent. Het gebruik van de Gulden Mis bestaat sinds de vijftiende eeuw. Tijdens de mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. Aan het bijwonen van deze mis wordt een bijzondere waarde toegekend, waarop het woord Gulden betrekking heeft. Het volksgeloof neemt aan dat men altijd verhoord wordt in alle smeekbeden die men tot Maria in deze Mis wendt. In het verleden oefende de Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht uit op mensen die in nood verkeerden.

De mis wordt bij voorkeur opgedragen als het donker is, met kaarslicht als verlichting. I.v.m. de brandveiligheid worden sommige kaarsen ook vervangen door lichtsnoeren of led kaarsjes.

Het is een mooie voorbereiding op Kerstmis.
Zaterdag 16 december om 19.30 uur wordt er in de H. Jozefkerk te Noord Deurningen een Gulden Mis gehouden. Alle parochianen van geheel Lumen Christi zijn van harte welkom.
Tevens wordt tijdens deze viering het vredeslicht binnengedragen. U kunt allen een lantaarntje meenemen naar de kerk en op de treden van het priesterkoor neerzetten. Aan het einde van de viering wordt het kaarsje in uw lantaarntje aangestoken aan het vredeslicht.