Locatie-nieuws Beuningen

1 december 2023 | Rubriek

Continuering vieringen
Steeds vaker lopen we tegen problemen aan die te maken hebben met te weinig vrijwilligers.
Eén van de dingen waar we tegenaan lopen is het aantal kosters. Door het overlijden van Ans Booijink hebben we nu nog maar de beschikking over twee kosters -Marian Dijkhuis en Kitty Dijkstra-, waarvan Kitty ook in de weekenden vaak nog moet werken.
We zijn daarom dringend op zoek naar 1 a 2 personen die de taak van koster op zich willen nemen, zodat de weekendvieringen door kunnen blijven gaan en om overbelasting van de huidige kosters te voorkomen.
Mochten er geen aanmeldingen komen, dan zien we ons genoodzaakt om 1 of meerdere weekendvieringen per maand te schrappen.
Heb je interesse voor deze functie, of heb je vragen hierover, bel of mail met: Liesbeth ten Dam ltendam@hetnet.nl of 06-13770218
Kort verslag jaarvergadering 2023
De jaarvergadering werd goed bezocht.
De notulen van de jaarvergadering van 2022 zijn goedgekeurd.
Korte terugblik/mutaties afgelopen jaar
• De werkzaamheden van Ans Booijink zijn overgenomen door andere leden van de werkgroep.
• Er wordt wel nog dringend gezocht naar een nieuwe koster.
Jos Heinink is gestopt met het werk voor het secretariaat.
• Mathilde Zwiep en Brigitte Keizer zijn toegetreden aan het secretariaat.
• Gerda Loman is toegetreden als lid van de pastoraatsgroep.
Vrijwilligers
We zijn wederom trots op alle vrijwilligers en bedanken hen hartelijk!
Financiën
Het financieel verslag van het afgelopen 3 jaren is gepresenteerd. Het jaar 2022 is met een negatief resultaat van € 5593,43 afgesloten.
Voornamelijk reden hiervan is dat het afronden van de huurovereenkomst van de pastorie helaas met veel onkosten gemoeid ging. Gelukkig was daarentegen de Aktie kerkbalans in 2022 met €18.134 hoger dan voorgaand jaar en heeft dit samen met de gulle giften van collectes nog een goede tegenhanger gegeven.
Pastorie
Marcel Meijer en Harry Nijhuis van het parochiebestuur Lumen Christi waren aanwezig. Marcel heeft uitleg gegeven hoe het afronden van de huurovereenkomst van de parochie is gegaan.
Scheiding tussen kerkhof en nieuwbouw achter Sterrebos
Op de erfgrens tussen het kerkhof en de nieuwbouw achter het Restaurant Sterrebos willen alle partijen graag een nette erfscheiding. Momenteel worden 3 opties onderzocht. Subsidies worden aangevraagd. Voor de werkzaamheden hebben de nieuwe bewoners/jongeren al aangegeven te willen helpen. Desondanks is er vraag naar nog meer hulp voor deze grote klus.
Renovatie glas in loodramen en verduurzaming parochiecentrum
De huidige stand van de nodige renovatie van de glas in lood ramen en ook de plannen voor de verduurzaming van het parochiecentrum werd medegedeeld.
Voortbestaan kerk
Er is verteld dat voor het voortbestaan van de kerk 3 pijlers nodig zijn: genoeg vrijwilligers, goed functionerende locatieraad en financiën op orde en toereikend. Op dit moment gaat het goed met Beuningen. Om dit zo te kunnen houden zijn er dringend nieuwe vrijwilligers nodig zowel in de locatieraad als in andere bereiken. We moeten financieel blijven bijdragen om alle kosten te kunnen blijven betalen. Er zal begin 2024 een uitnodiging volgen aan de parochianen/inwoners om in het kader van SWOT mee te denken/praten over de kansen en belemmeringen van onze kerk.
Pastoraatsgroep –weekendvieringen-
Pastor Schraven heeft bericht over het laatste nieuws uit Rome betreffende toekomstig beleid. In een hoopvolle bijeenkomst met deelnemers uit alle continenten geeft de nieuwe Paus aan open te staan voor o.a. modernere taal voor de liturgie en preken. Het exacte rapport van het beraad zal via het Bisdom naar alle parochies gestuurd worden. Over een jaar zal er een nieuwe bijeenkomst zijn en zullen er beslissingen genomen worden.
Om vieringen te kunnen geven zijn er meer kosters nodig. Indien de huidige hoge druk niet verminderd kan worden door meer kosters zullen de vieringen minder frequent gehouden kunnen worden. Ook hier wordt van de parochianen gevraagd graag mee te denken over mogelijkheden.
De parochie Lumen Christi heeft een nieuwe website. Voor het beheer worden nog nieuwe vrijwilligers gezocht.
75 jarig bestaan kerk 13/14 april 2024
Ondanks de onzekere tijden voor de kerken, kunnen wij toch het komende voorjaar het 75 jarig bestaan van onze kerk vieren.
Astrid Rikkink en Theo Snoeijink zijn de kartrekkers van dit feest en coördineren de voorbereidingen voor deze dag. De mogelijke invulling en verdere ideeën voor deze dag werden alvast medegedeeld.
Rondvraag
Er werd gevraagd of er in de toekomst mogelijkheid tot as verstrooiing op of naast het kerkhof zal komen, bijvoorbeeld op het stukje naast het kerkhof.