Inspiratieboekje

24 mei 2024 | Rubriek

het Onze Vader in het Jaar van Gebed

In ‘s-Hertogenbosch is op 16 mei een speciaal inspiratieboekje gepresenteerd in het kader van het Jaar van het Gebed. Het eerste exemplaar van het boekje met de titel ‘Onze Vader die in de hemel zijt’ werd door Leo Fijen van uitgeverij Adveniat overhandigd aan de bisschoppen mgr. De Korte en mgr. Woorts, die beiden aan het boekje hebben meegewerkt.