KERKBALANS 2024 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

7 januari 2024 | Rubriek

Beste Parochiaan,

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen. Dat geeft een bijzondere band. Als kerk willen we gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar in blijde en in minder mooie dagen, met zingeving, troost en richting. Dit beschouwt de kerk als haar hoofdtaak. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Met het motto: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN wordt ook in 2024 de actie Kerkbalans gehouden. De coronatijd is grotendeels achter ons, maar we zitten nog wel met de nasleep daarvan, waardoor er veel minder opbrengst is van collectes; terwijl de energiekosten de pan uit rijzen. Toch willen we als kerk verder en vooruitkijken. Een vaste groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om deze actie tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Het parochiebestuur en het pastorale team zijn hen dan ook onverminderd dankbaar voor hun inzet en voor de inzet van alle vrijwilligers.

KERK ZIJN WIJ SAMEN

De kerk als plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, maar ook als plaats die ons mensen met elkaar verbindt op belangrijke momenten in ons leven. Die momenten zijn niet in geld te vertalen; maar dat centrale punt in onze kernen moet wel onderhouden worden (o.a. schilderwerk, restauratie). Uw kerk kost geld. De vieringen, de vele activiteiten op gebied van catechese (o.a. jongerenpastoraat, en naast de voorbereiding op de doop, investeringen in begeleiding van eerste communicanten en vormelingen, de huwelijksvoorbereiding en cursussen voor vrijwilligers). Belangrijk voor kerk-zijn is ook de diaconie (o.a. zorg voor naasten, ouderen en eenzamen en missionaire projecten). 9 Daarnaast de verwarming en de verlichting; deze energiekosten zijn met sprongen omhoog gegaan. Verder zijn er de verzekeringen en de personeelskosten; allemaal kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden om mensen met elkaar te kunnen blijven verbinden; met als grote inspiratiebron Jezus Christus. Daarom is er ook dit jaar weer de actie KERKBALANS met als thema “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”. Om alle verbindende activiteiten ook in 2024 voort te kunnen zetten doen we ook dit jaar een dringend beroep op u voor een gulle bijdrage. Zodat uw kerk (de gelovige gemeenschap en kerkgebouw) kan blijven bestaan en zo dienstbaar kan zijn. De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Geef gul, om zo solidair te zijn met uw eigen kerk. Het voortbestaan van kerk en geloofsgemeenschap zal daar o.a. van afhangen. U draagt toch ook de lokale gemeenschap een warm hart toe? Neem dan ook in 2024 weer deel aan de actie kerkbalans. Bij voorbaat al heel hartelijk dank voor uw vrijgevigheid. Veel Heil en Zegen voor 2024 en een vriendelijke groet namens het parochiebestuur en het pastorale team,

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis