Week van Eenheid der Christenen 2024

5 januari 2024 | Rubriek

Van 21 tot en met 28 januari 2024 vieren we de week van eenheid der christenen, met dit jaar als thema: ”Heb God lief en je naaste als jezelf”. Woorden uit de parabel van de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. (Lucas 10, vers 25-37) Elk jaar wordt deze week voorbereid door een ander land, dit jaar door Burkino Fasso, een land dat sterk religieus verdeeld is. Het was niet vanzelfsprekend dat men samenwerkte, maar toch is dit gelukt en hebben ze een mooie liturgie samengesteld. Daarbij werden ze geholpen door de gemeenschap Chemin Neuf. Zij hebben het zelf ervaren als een weg van oecumenische bekering. Wij hopen ook dat de viering van deze week ook bij ons zal leiden tot een vruchtbare samenwerking van onze kerken en geloofs gemeenschappen in Nederland en in het bijzonder tussen onze Rooms Katholieke parochie Lumen Christi en de Protestantse Gemeente van Ootmarsum en Denekamp. De viering worden gehouden in de Protestantse Kerken, en wel op zondag 21 januari in Denekamp om 10.30 uur, en in de Protestantse Kerk in Ootmarsum op 28 januari om 10.00 uur. Wij nodigen u allen van harte uit om onze gezamenlijke eenheid te vieren en te versterken.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman.