Laudato Si boom

11 juni 2024 | De Lutte, Rubriek

Vrijdagmiddag  7 juni is de Laudato Si boom geplant. Het is in goede samenwerking gegaan met Dura Vermeer, gemeente Losser, locatieraad De Lutte. Het is een walnotenboom. Paus Franciscus is een bezield pleitbezorger van duurzaamheid en in zijn Pauselijke brief: Laudato Si roept hij op tot een ecologische ” bekering”. En in dat kader is er actie ondernomen om deze boom geplant te krijgen. Het sluit daarmee ook mooi aan bij de duurzame herinrichting van ons dorp. Maar …. het krijgt nog een vervolg op zaterdag 22 juni tijdens de officiële in gebruik neming van het dorpsplein.