NIEUWS VAN DE LOKATIERAAD

20 maart 2024 | De Lutte, Rubriek

We zijn inmiddels twee maanden aan de slag als nieuwe locatieraad en hebben ondertussen diverse gesprekken gevoerd en het nodige geïnventariseerd. We hebben allereerst geconstateerd dat er nog steeds veel vrijwilligers actief zijn en alle functies ook nagenoeg bezet. Daar zijn we blij om!
Verder zijn we ook redelijk tevreden wat de financiële positie van onze Lutter geloofsgemeenschap betreft. Zoals u wellicht weet moet iedere geloofsgemeenschap binnen Lumen Christi de eigen broek ophouden; we zijn onder de paraplu van LC één van de zeven ‘kostenplaatsen’ met een eigen boekhouding.
We staan echter wel voor het nodige onderhoud de komende tijd en dat zal ongetwijfeld van invloed zijn op onze financiën. Allereerst zal er een projectplan worden gemaakt voor de restauratie van de kerktoren. We kijken op dit moment wel of we het herstel van de verlichting van de wijzers van de klok naar voren kunnen halen. Dit is echter wat complexer dan gedacht want de verlichting moet ‘op maat’ worden gemaakt en de kleur/sterkte moet afgestemd worden met het verlichtingsplan dat de gemeente heeft laten maken voor het centrum van het dorp in het kader van de herinrichting. Wij vragen daarom nog even om uw geduld maar houden u de komende tijd op de hoogte.
Verder hebben we offertes ontvangen voor een aantal reguliere onderhoudsbeurten. Ook zullen de dakkapellen aan de achterkant van het parochiecentrum hersteld worden. Voor de twee woningen aan het Kerkenbospad wordt een verduurzamingsplan opgesteld. Dit zijn voorlopig de projecten die we dit jaar willen oppakken en die zijn meegenomen in het MJOP (MeerJarig OnderhoudsPlan) van Lumen Christi en waarvoor het bisdom toestemming moet geven.
Het parochiebestuur van LC heeft ons bovendien gevraagd samen met onze parochianen na te denken over de toekomst van het kerkebos en herbestemming van de pastorie. We gaan daarvoor graag met u in gesprek op onze parochie-avond op woensdag 5 juni a.s. in de Vereeniging. Noteert u de datum alvast in uw agenda? De definitieve uitnodiging met agenda komt medio mei in ’t Luutke te staan.
Hebt u nu al vragen of opmerkingen? Schroom niet en neem contact met ons op.
Namens de locatieraad, Ellen Visschedijk