Nieuwsbrief Aartsbisdom

7 maart 2024 | Rubriek

Dit is editie nr. 301 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Deze besteedt aandacht aan de bisdombedevaart naar Frankrijk begin september: de inschrijving is namelijk geopend! Ook zijn er berichten over onder meer de Chrismamis en de meeleefdagen van het Ariënsinstituut in de Goede Week, de Inspiratiedag van de Week Nederlandse Missionaris (6 april in Amersfoort) en het Gabriël Leerhuis in de gelijknamige parochie.
https://mailchi.mp/bbc6b49a6301/nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-301?e=619369993f