Nieuwsbrief Aartsbisdom

11 oktober 2023 | Rubriek

Dit is editie nr. 291 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin onder meer aandacht voor Actie Kerkbalans en de brief ‘Laudate Deum’ van paus Franciscus. Ook opgenomen is het woord van bemoediging van de Nederlandse bisschoppen aan de Joodse gemeenschap in Nederland. En verder: de verhuizing van het Secretariaat R.-K. Kerk, het verslag van de Diocesane Gezinsdag en de aankondiging van de Gelderse bedevaart in Renkum op 22 oktober.

Lees verder

https://mailchi.mp/631f6ba3f9cf/nieuwsbrief-aartsbisdomnu-nr-291?e=619369993f