Op Tocht

22 april 2024 | Rubriek

Veel kerkelijke kunst in aprilnummer Op Tocht

Het aprilnummer van ‘Op Tocht’ besteedt ruimschoots aandacht aan de derde landelijke conferentie over de missionaire parochie, met als thema ‘Volg Mij’. Liefst 850 mensen waren in Veenendaal aanwezig, zo’n 150 meer dan vorig jaar. Ook blikt dit nummer terug op de Stille Omgang in Amsterdam en op de diaconale inspiratiedag in Hilversum.

https://www.aartsbisdom.nl/veel-kerkelijke-kunst-in-aprilnummer-op-tocht/