Vrouwen en hun rol in de Kerk

18 april 2024 | Rubriek

C9 opnieuw bijeen over rol vrouwen in de Kerk

Na een bijeenkomst in december en februari kwam de Raad van Kardinalen opnieuw bijeen om te luisteren naar vrouwen en hun rol in de Kerk. De vrouwelijke sprekers op de bijeenkomst van de Raad van Kardinalen waren: de vrouwelijke anglicaanse bisschop van Dorking Jo Bailey Wells,
de salesiaanse zuster en theologe Linda Porcher,
de Italiaanse gewijde maagd en liturgiste Giuliva Di Berardino.

De paus en de negenkoppige Raad van Kardinalen nodigden vrouwelijke experts, onder wie een anglicaanse bisschop, uit om presentaties te geven over de rol van vrouwen in de Kerk. De raad vond plaats op 15 en 16 april in de Domus Sanctae Marthae, de residentie van de paus.

Op de eerste dag deelde zuster Regina da Costa Pedro, directeur van de Pauselijke Missieverenigingen van Brazilië, concrete verhalen en gedachten van enkele Braziliaanse vrouwen. Stella Morra, professor in de theologie aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit van Rome, had het over de rol die culturen spelen in de erkenning van de rol van vrouwen in verschillende delen van de wereld.

De tweede dag begon met een verslag over de lopende Bisschoppensynode over synodaliteit door kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, en Piero Coda, secretaris-generaal van de Internationale Theologische Commissie.

De bijeenkomst werd afgesloten met verslagen van elke kardinaal over de sociale, politieke en kerkelijke situatie in zijn thuisregio. De wereld kwam op verschillende momenten binnen in het overleg van de C9, ook in de vorm van gebed voor vrede in het Midden-Oosten en in Oekraïne.

Het was de derde keer dat de raad bijeenkwam om de rol van vrouwen in de Kerk te bespreken. In december laatst stelden een priester en twee vrouwen hun onderzoek voor in een boek dat een voorwoord van paus Franciscus kreeg en de titel De Kerk demasculiniseren?

‘Bij de voorbereiding van de synode en op de eerste sessie in oktober’, zo schreef de paus in het voorwoord, ‘realiseerden we ons dat we niet genoeg hebben geluisterd naar de stem van vrouwen in de kerk en dat de kerk nog veel moet leren. Het is nodig om naar elkaar te luisteren om de kerk minder masculien te maken, want de kerk is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hetzelfde geloof en dezelfde doop delen’, zei hij.

Nieuwe C9
Sinds de vernieuwing van de C9 in maart 2023 bestaat de Raad uit volgende kardinalen:

Pietro Parolin, staatssecretaris
Fernando Vérgez Alzaga, voorzitter van de Pauselijke Commissie voor Vaticaanstad en het gouvernement van Vaticaanstad
Fridolin Ambongo Besungu, aartsbisschop van Kinshasa
Oswald Gracias, aartsbisschop van Bombay
Seán Patrick O’Malley, aartsbisschop van Boston
Juan José Omella Omella, aartsbisschop van Barcelona
Gérald Lacroix, aartsbisschop van Quebec
Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg
Sérgio da Rocha, aartsbisschop van São Salvador da Bahia
De secretaris is Marco Mellino, titulair bisschop van Cresima. Paus Franciscus richtte de Raad op in 2013 om hem bij te staan in het bestuur van de universele Kerk en een project te bestuderen voor de herziening van de Romeinse Curie. Deze laatste taak werd voltooid met de nieuwe Apostolische Constitutie Praedicate Evangelium in 2022.