Opbrengsten 2021 en 2022 Actie Kerkbalans voor R.-K. Kerk, PKN en OKK

10 december 2023 | Rubriek

Drie deelnemende kerkgenootschappen aan Actie Kerkbalans maken in de eerste week van december 2023 gezamenlijk hun opbrengstcijfers over de afgelopen jaren bekend. Deze blijken in de Rooms-Katholieke Kerk en in de Protestantse Kerk Nederland (PKN) redelijk stabiel over de gemeten jaren. In de Oud-Katholieke Kerk is voor wat betreft de beschikbare gegevens sprake van een daling.
https://www.rkkerk.nl/opbrengsten-2021-en-2022-actie-kerkbalans-voor-r-k-kerk-pkn-en-okk/#more-15800