Paasgebruiken 2024

14 maart 2024 | Tilligte

Paasgebruiken 2024
Beste Tilligtenaren en oud Tilligtenaren, Pasen staat weer voor de deur. Wij als Poaskearls en Poasjungs proberen met uw hulp deze oude tradities in ere te houden. Graag zouden we dan ook op uw medewerking willen rekenen. Dit in de vorm van uw diensten en of producten en niet te vergeten, de financiële ondersteuning. 7 Helaas vallen er steeds meer oude tradities weg rond om ons heen. Wij als Poaskearls hebben hier ook mee te maken. I.v.m. een kleine groep jongens op de basisschool is het dit jaar ook nog niet weer haalbaar om een rondgang te maken op Palmzondag. We blijven er echter wel naar streven om dit in de toekomst nog weer terug te krijgen als het aantal kinderen weer wat aantrekt in Tilligte. Gezien de uitbreidingsplannen die nog op stapel staan en we ons allen hiervoor blijven inzetten moet dit toch terug te krijgen zijn. Wat staat er allemaal op het programma; Overleg / taakverdeling Poaskearls betreffende Paas gebruiken 2024 Wanneer;Maandag 25 maart Locatie; Café Haamberg te Tilligte Aanvang; 20.00 uur. Paaszaterdag 30 Maart 2024 Van 9.30 uur tot 11.30 uur brengen van snoeihout. Dit mag alleen snoeihout zijn zonder wortels en zand. Tevens mag het alleen gelost worden als er toezicht is van een Poaskearl op aangegeven tijdstip. Indien u een grote partij snoeihout heb graag vooraf in overleg treden met een van de Poaskearls. Probeer het in eerste instantie zelf te regelen om te brengen. Mede het feit dat onze sponsor afgelopen jaar, twee volle dagen met verschillende eenheden heeft ingezet om alles weg te krijgen. Gebruik maken van een sponsor is goed maar we moeten oppassen dat we er geen misbruik van gaan maken met de daarbij horende kosten. Mocht u nog snoeihout hebben voor het paasvuur dit jaar, en kunt u het zelf niet brengen. Stuur dan een mail naar info@gnijmeijer.com of bel 0622044047. Dan wordt het in overleg met elkaar afgestemd. Vanaf 13.00 uur vertrekken we vanaf de Paasweide. Om het hout samen met de kinderen en volwassen op diverse locaties op te halen. Hierbij vragen we u ook als volwassene hierbij aanwezig te zijn. Indien mogelijk met trekker en kar. Dit geldt ook voor de oud Tilligtenaren om hierbij aanwezig te zijn. Zoals voorgaande jaren vertrokken we op zaterdagmiddag naar het Singraven om paashout te halen. Helaas kunnen we dit jaar geen hout krijgen van het Singraven omdat hier niet gezaagd is. Hier hebben we echter wel een schitterende vervangende locatie voor aangeboden gekregen. Eerste Paasdag 31 Maart 2024 Paasstaak halen en verkoop hiervan. Vertrek om 14.30 naar het bos om de Paasstaak op oude traditie om te kappen en daarna met alle aanwezigen naar de Paasweide te slepen. Alhier aangekomen zal de boom zo snel mogelijk op gezet worden. Let hierbij op de aanwijzingen van de Poaskearls voor de veiligheid van eenieder. Daarna zal de boom verkocht worden. De spelregels voor de verkoop worden ter plekke nog eens duidelijk uitgelegd. Eenieder heeft de kans om de boom te kopen. De grote van de beurs is hierbij niet van belang. Vorig jaar heeft de boom € 84.28 opgebracht. Alle kinderen lopen met een fakkel naar de Paasweide. Alle kinderen met ouders verzamelen bij Terra Nova om 20.00 uur. Daar worden aan alle aanwezige kinderen een brandende fakkel verstrekt. Daarna gaan we gezamenlijk naar de Paasweide. Let hierbij op elkaar! Met behulp van de brandende fakkels wordt er een looppad naar het Paasvuur gemaakt. De fakkels worden weer hergebruikt. Daar aangekomen zal om ca. 20.30 uur (nadat de klokken luiden) het paasvuur worden ontstoken met het vuur/licht van de Paaskaars door een Pastor van Lumen Christi. Daarna zal spoedig de Paasstaak worden ontstoken. Tijdens het slepen van de Paasstaak en bij het Paasvuur zullen de Twentse Paasliederen worden gezongen. Het wordt op prijs gesteld dat alle aanwezigen ook meezingen. Daar wij als Poaskearls geen inkomsten hebben en onze kosten moeten betalen van vrije giften. Daarom willen we wederom een beroep doen op uw gulle gaven om de tradities samen met onze sponsoren toch in ere te houden. We kunnen u mededelen dat er vele positieve reacties zijn binnen gekomen en ook velen van u hebben een bijdrage geleverd. Dank hiervoor! Tevens willen we de sponsoren en grondeigenaren bedanken. Zo blijven onze tradities toch bestaan. 9 Ook dit jaar kunt u weer een bijdrage leveren aan de paasgebruiken van Tilligte, dat kan op rekeningnummer “Poaskearls Tilligte NL 45 RABO 0144 7940 55”
Ook dit jaar hopen wij weer op een grote opkomst voor het in stand houden van de Paasgebruiken. Samen met de Poasjongs en de Poaskearls en de aanwezigen proberen we de traditie in stand te houden. De Poasjungs en Poaskearls”