Pastorpraat

11 december 2023 | Rubriek

Het is feest! Een kind is ons geboren!

Het licht is uitgezaaid dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die ons wijst waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.

Uit Sytze de Vries, De mens in het kind” 2009

Een kind is een wonder van verwondering: met een open blik kijkt het naar de wereld om ons heen. Een wereld die vol is van geheimen, van vragen zonder antwoorden, van raadsels zonder oplossingen en van mysteries. Zo herinnert dit gedicht me aan de mysterieuze kerstdagen waarin ik ’s nachts met mijn vader mee mocht in het donker naar de nachtmis. De bittere kou, de handen diep in de zakken, het mysterieuze gezang en de saamhorigheid die je voelde is me altijd bijgebleven. De uitgelaten stemming na afloop van de dienst als iedereen elkaar een zalig kerstfeest wenste was een feest op zich. Na het horen van deze blijde boodschap, en het plechtig plaatsen van het kindje in het stalletje bij thuiskomst uit de nachtmis, was er in ons gezin de goede Brabantse gewoonte om worstenbroodjes te eten. Ook mochten we ons jaarlijks verwonderen aan de grote “levende” kerststal in de Sint Jan in Den Bosch. Het is dit jaar 800 jaar geleden dat de eerste kerststal in Grecco Italië werd gebouwd op verzoek van Franciscus van Assisi, die graag voor zich wilde zien hoe het kind in Bethlehem geboren werd. Hoe het daar lag in een kribbe op stro tussen een os en een ezel. Een kindje kwetsbaar en klein, dat God in zich laat zien en kennen, en dat tot voorbeeld van velen zal worden. In het uitbeelden van het kerstevangelie wilde Franciscus laten zien hoe God mens is geworden en aanwezig is onder ons. De mens in het kind laat ook ons in deze tijd zien dat er een boodschap is om ons te laten raken door anderen. We vieren Kerstmis 2023 in een roerige tijd, de kwetsbare plekken in onze maatschappij zijn duidelijk zichtbaar geworden, de voedselbanken zijn nog steeds hard nodig, door wereldwijde onrust zijn veel mensen op de vlucht en is het geweld niet gestopt. In deze donkere dagen vertellen wij opnieuw dit oude verhaal over het kind waarmee God zich ontfermt over de mensen op de hele wereld.
We vertellen over Licht dat onderweg is, waarvan we een glimp zien in de ogen van kinderen, in het schijnsel van de sterren in de koude winternacht, en in de groet van een onbekende op straat. We vertellen over Licht dat vrede brengt waar onze wereld zo naar verlangt; Vredeslicht. Namens mijn collega pastores wens ik u van harte een warm kerstfeest toe en een vreugdevol nieuw jaar.

Het licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil het zich duizendvoudig herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor al wie met ons adem halen.

Pastor Ingrid Schraven