Pastorpraat

6 mei 2024 | Rubriek

PINKSTEREN

Beste mensen,

De leerlingen van Jezus waren bang, nadat ze gezien hadden wat er met Jezus was gebeurd. Ze zaten in de zaal met de deuren op slot en ze hadden ook niet de moed om te doen wat Hij als opdracht gegeven had: vertellen over God en over hoe de mensen goed met elkaar konden leven in Zijn Naam.

Jezus was niet meer bij zijn leerlingen, zoals ze dat gewend waren; maar Hij had hun wel beloofd een Helper te geven, de Heilige Geest, en dat vieren we met Pinksteren.

We spreken wel eens over “handelen in de Geest van Jezus”. Moeten we dan precies hetzelfde zijn als Jezus, hetzelfde kunnen ? Dat kan niet en dat hoeft ook niet.

Ieder van ons is weer anders, maar iedereen krijgt wel dezelfde Geest van Jezus, om ermee te doen wat we kunnen, naar wat onze mogelijkheden zijn . En als we dan zeggen “leven in Zijn Geest”, dan kunnen we dat het beste uitleggen door erbij te vragen: wat zou Jezus doen in onze plaats ?

Er zijn heel veel dingen in ons leven en samenleven waarbij wij ons die vraag kunnen stellen. En om zo goed mogelijke keuzes in ons leven te maken geeft Jezus Zijn Geest aan ons. Zo mag er iets van ons uitgaan en door ons heen gaan dat aan Jezus doet denken. De eerste taak is dan: Waar nodig angst en vrees wegnemen; deuren en ramen naar elkaar open zetten, zodat de Geest de ruimte heeft, bij ons “naar binnen “kan. Het verhaal van Jezus kan dan verder en blijft het niet achter slot en grendel.

Gods Geest, vijftig dagen na Pasen, brengt mensen in beweging om op weg te gaan. Met die Geest, wind in de rug, kunnen we Jezus volgen, kunnen we mensen-van-de-weg blijven, zoals de eerste christenen genoemd werden. Kunnen we vernieuwing en verandering, troost en bemoediging brengen. Gods Geest doet ons mensen boven onszelf uit gaan. We kunnen meer dan we van onszelf verwacht hadden. We durven meer dan we gedacht hadden. Gods Geest vuurt ons aan en brengt beweging op gang. In die zin wens ik ons allen een ZALIG PINKSTEREN, mede namens het pastorale team,

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis