Platform Rome-Reformatie in verklaring: zoek concrete stappen naar eenheid

29 januari 2024 | Rubriek

“Wij geloven dat de schatten die God de kerk in de afgelopen 500 jaar heeft gegeven thuishoren in de kerk die verbonden is met de oorsprong, de kerk van de apostelen, waarvan Christus de hoeksteen is.” Zo spreekt een groep protestantse en katholieke theologen zich op 24 januari 2024 uit, tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Zij hebben zich verenigd in het Platform Rome-Reformatie en pleiten hoopvol voor een hereniging van protestantse kerken en de Rooms-katholieke kerk, als gevolg van een gezamenlijke bekering naar Christus.

https://www.rkkerk.nl/nieuws/