Tarcisiusdag

20 juni 2024 | Rubriek

Diocesane misdienaarsdag: Tarcisiusdag

Na het grote succes van vorig jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht op zaterdag 22 juni in Utrecht opnieuw een diocesane misdienaarsdag. Alle misdienaars en acolieten van het aartsbisdom, hun begeleiders en de leden van de pastorale teams zijn van harte welkom op deze dag. Na een feestelijke Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal lopen de misdienaars en acolieten een speurtocht door de binnenstad van Utrecht. De speurtocht bestaat uit creatieve, actieve en leerzame onderdelen, die vergeleken met vorig jaar nieuw zijn.https://www.aartsbisdom.nl/diocesane-misdienaarsdag-tarcisiusdag/