Vaticaan

20 juni 2024 | Rubriek

Raad van Kardinalen opnieuw bijeen over rol van vrouwen in Kerk

Op 17 en 18 juni luisterde de C9 opnieuw naar theologen en experts over de rol van vrouwen in de Kerk, een belangrijk thema op de synode van oktober.

De Raad van Kardinalen of C9 is een adviesorgaan, opgericht door paus Franciscus om hem te helpen bij het uitstippelen van zijn beleid. Ze zitten al voor de vierde keer samen rond het thema van de vrouw in de Kerk na bijeenkomsten in december, februari en april. Telkens luisterden ze naar theologen en experts, onder wie vooral vrouwen.

Deze keer kwamen Valentina Rotondi, een onderzoeker economie, en Donata Horak, hoogleraar canoniek recht, aan bod. Ook Linda Pocher, een Italiaanse zuster die Christologie en Mariologie doceert aan de Pauselijke Faculteit Educatie Auxilium in Rome, kwam opnieuw aan het woord. Eerder sprak ook de (vrouwelijke) bisschop van de Church of England, Jo Bailey Wells, de kardinalen toe.
De plaats van vrouwen in de katholieke Kerk is een van de belangrijkste thema’s van de synode die gestart werd in 2021 en in oktober tot aanbevelingen moet komen om de Kerk meer inclusief en participatief te maken.

Paus Franciscus roept regelmatig op om de Kerk te ‘demasculiniseren’. Tijdens de eerste sessie van de synode in oktober 2023 gaf hij vrouwen voor het eerst stemrecht. Daar werd opgeroepen tot ‘verder theologisch onderzoek’ over het vrouwelijk diaconaat op basis van de resultaten van commissies die de paus in 2016 en 2020 instelde. Tegelijk leek de paus onlangs de deur naar vrouwelijk diaconaat te sluiten in een interview met de Amerikaanse zender CBS.

Behalve over de rol van de vrouw vergaderde de C9 ook over de bescherming van minderjarigen, het functioneren van bisschopsconferenties en aanhoudende conflicten over de hele wereld. De volgende zitting van de Raad vindt plaats in december 2024.

Bron: i.Media