Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

19 maart 2024 | Rubriek

Je bent kerkganger of juist niet (meer),
en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.
De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding.
Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat.
Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.
Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2024-2025, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.
Startdatum: dinsdag 17 september in de Waterstaatskerk in Hengelo.
De kosten bedragen € 240,- per seizoen.
De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op onze website: https://twentseschoolvoortheologie.nl/tvg/