Van de locatieraad Lattrop

1 december 2023 | Rubriek

Swot-analyse
De toekomst van de kerk in een veranderende wereld is niet altijd zeker. De locatieraad en de pastoraatsgroep zijn bij elkaar geweest om over dit onderwerp te praten. Dit hebben we gedaan middels een SWOT-analyse ; d.w.z. we hebben intern gekeken naar onze sterke en zwakke kanten en extern naar onze kansen en bedreigingen. Maar wat we nog belangrijker vinden is de mening van U als dorpsgenoot. Graag horen we de mening van iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de kerk. Daarom is iedereen welkom op donderdag 18 januari 2024 voor een gespreksavond in de kerk .We beginnen om 19.30 uur met de presentatie van de uitgewerkte Swot-analyse. Hierin wordt verteld welke kansen en belemmeringen de locatieraad en pastoraatsgroep voorzien. Daarna is de beurt aan U . Misschien heeft U nog iets wat wij over het hoofd zien of wilt graag eens vragen stellen over de toekomst van onze kerk. Deze avond is daarvoor! We hopen u graag te zien op donderdagavond 18 januari in een verwarmde kerk.
Nieuwe Leden voor de Locatieraad
Onlangs hebben zich twee nieuw leden voor de Locatieraad aangemeld. Alex Fox met als takenpakket onderhoud en beheer en Nicolet Janssen voor administratieve taken. Heel fijn dat we er weer twee nieuwe enthousiaste mensen bij hebben. We wensen hen een mooie tijd toe in de Locatieraad. Verandering m.b.t. de weekendvieringen
Vanaf 1 januari 2024 zal er een wijziging zijn m.b.t. het aantal vieringen in onze kerk. Om een aantal praktische redenen (aantal kerkbezoekers / minder voorgangers/ financiën etc.) hebben we moeten besluiten om in het eerste weekend van de maand , d.w.z. na de eerste vrijdag, waarop de bejaardenviering wordt gehouden, de weekendviering te schrappen. We gaan dan naar drie vieringen in de maand. Jammer maar de realiteit noopt ons dit zo te regelen. We hopen op uw begrip. Via het Kerk’nbleadke houden we u op de hoogte.
Update verbouwing pastorie
De verbouwing gaat gestaag door; het kost allemaal wat tijd, maar de vrijwilligers onder aanvoering van Jan Wolkotte houden vol. Klasse, dit werk voor de gemeenschap, jong en oud, die straks van een splinternieuw ontmoetingshuis kunnen profiteren. Ook overige deelwerkgroepen doen achter de schermen hun werk. Inrichting , exploitatie , omgeving, opruimen, schoonmaken etc. Top mensen!! Momenteel wordt de isolatie van het gebouw afgemaakt en op 18 & 19 december wordt de dekvloer beneden aangebracht. In het nieuw jaar gaan we dan verder met afwerken en het afbouwen van de bovenverdieping.