Zangdag 2024

30 april 2024 | Rubriek

Welk kinder-/jongerenkoor wil dit najaar een zangdag faciliteren?
Na het succes van de kinder- en jongerenkorendag van afgelopen januari in Denekamp, wil de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia deze dag graag herhalen op een andere locatie in het Aartsbisdom Utrecht. Hiertoe doet zij een oproep aan kinder- en/of jongerenkoren om zich te melden en deze zangdag (mede) te faciliteren. Ook parochies die graag medewerking wil verlenen zijn van harte uitgenodigd te reageren, waarbij Sint Caecilia in overleg met geïnteresseerden helpt met de organisatie van praktische zaken en de daginvulling.
Lees verder: https://www.aartsbisdom.nl/welk-kinder-jongerenkoor-wil-dit-najaar-een-zangdag-faciliteren/