R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

30 april 2024 | Rubriek

Vier wijzigingen in het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
De diocesane bisschoppen van Nederland en de Ordinaris van het Militair Ordinariaat hebben na overleg met de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR) tijdens de Bisschoppenvergadering op 12 maart 2024 vier wijzigingen aangebracht in het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.
https://www.aartsbisdom.nl/vier-wijzigingen-in-het-reglement-r-k-meldpunt-grensoverschrijdend-gedrag/