Diocesane Gezinsdag

26 april 2024 | Rubriek

Save the Date: 13 juli Diocesane Gezinsdag ‘Symfonie van gebed’

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dat jaar is ‘Pelgrims van hoop’. Voorafgaand aan dat jaar heeft het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot jaar van het gebed. In het kader van dat voorbereidingsjaar wordt er op zaterdag 13 juli een Diocesane Gezinsdag georganiseerd met als thema ‘Symfonie van gebed’.

https://www.aartsbisdom.nl/save-the-date-13-juli-diocesane-gezinsdag-symfonie-van-gebed/