Gezinsviering

20 mei 2024 | Rubriek

Gezinsviering in de open lucht
Zaterdagavond 22 juni, Los Hoes Op zaterdag 22 juni zal er een open-lucht-gezinsviering zijn in het Los Hoes, op een hopelijk zonovergoten midzo meravond. De viering begint om 18.00 uur. Voorganger is pastor Ingrid Schraven. Het kinder- en tienerkoor verzorgen de lie deren. Koor staat o.l.v. Karel Tijhuis. Herman Koops begeleidt het koor op piano. Noteert u deze datum alvast. Werkgroep gezinsvieringen