Mededeling van Locatieraad en Pastoraatsgroep

25 april 2024 | Tilligte

 

 

Beste parochianen, Dit jaar is de parochiële jaarvergadering van de locatie Tilligte niet zoals gewoonlijk in april van dit jaar want we hebben ervoor gekozen om deze vergadering te verplaatsen naar het najaar omdat dan de financiële zaken goedgekeurd zijn en hierover een betere uitleg kan worden gegeven. De parochiële jaarvergadering is op dinsdag 19 november 2024. Noteer de datum alvast in uw agenda! De agenda krijgt u t.z.t. samen met het kerkblaadje. locatieraad en pastoraatsgroep.