Reactie Nederlandse bisschoppen naar aanleiding van Fiducia supplicans

18 januari 2024 | Rubriek

De verklaring van het Dicasterie voor de Geloofsleer Fiducia supplicans van 18 december jongstleden, heeft het belang van begeleiding in de Kerk benadrukt van personen die in een homoseksuele relatie leven en van gescheiden personen die opnieuw een getrouwd leven leiden. Omdat onze Kerk een verwelkomende Kerk is, onderstrepen de Nederlandse bisschoppen, met paus Franciscus, het pastorale belang van nabijheid en begeleiding.
https://www.rkkerk.nl/reactie-nederlandse-bisschoppen-naar-aanleiding-van-fiducia-supplicans/#more-15994