Week van gebed voor eenheid 2024

16 januari 2024 | Rubriek

In teken van het grote gebod:
Heb God lief… en je naaste als jezelf

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.
https://www.rkkerk.nl/week-van-gebed-voor-eenheid-2024-in-teken-van-het-grote-gebod-heb-god-lief-en-je-naaste-als-jezelf/