thema Roepingenzondag 2024

13 april 2024 | Rubriek

Boodschap paus en thema Roepingenzondag 2024: Wat vraagt God van jou?
Op zondag 21 april is het Roepingenzondag. Deze vierde zondag van Pasen, waarop traditiegetrouw een gedeelte van het Evangelie over de goede Herder wordt gelezen, is sinds 1963 de Wereldgebedsdag voor roepingen. Die dag wordt in het bijzonder gebeden voor de bijzondere roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het thema in Nederland is dit jaar: ‘Wat vraagt God van jou?’ Paus Franciscus zegt in zijn boodschap voor deze zondag dat we zijn Geroepen om hoop te zaaien en vrede te stichten.
Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO), het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft bij gelegenheid van Roepingenzondag materiaal naar de parochies gezonden om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen.
Lees verder: https://www.rkkerk.nl/boodschap-paus-en-thema-roepingenzondag-2024-wat-vraagt-god-van-jou/#more-16521