Synode

Er is veel berichtgeving te vinden over de synode die Paus Franciscus opgestart heeft . verschillenden berichten en documenten kunt u vinden onder Uitgelicht: Synode Synodale Kerk – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)

Bedevaart

NATIONALE BEDEVAART NAAR ROME IN JUBELJAAR 2025 5 oktober 2023 Save the date: Nationale Bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025 Paus Franciscus nodigt gelovigen uit om als ‘Pelgrims van hoop’ naar Rome te komen in het Heilig Jaar 2025. De Nederlandse bisschoppen willen...