Start ontmoetingsvieringen

Beste parochianen Vanaf september 2023 gaat er in onze geloofsgemeenschap 2 x per maand een parochiële voorganger voor in de weekendviering. Om hen wat minder te belasten zal er vanaf februari ongeveer 1x per 2 maand een ontmoetingsviering plaats vinden. De gedachte...

Actie kerkbalans 2024

De actie kerkbalans 2024 is afgelopen. Wij, van de locatieraad, willen alle parochianen bedanken voor hun bijdrage. Ook een bijzonder dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met de verspreiding en het ophalen van de enveloppen. Mocht door omstandigheden de...

Mariabeeld voor de Kapel

Via de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Lattrop Breklenkamp is door enkele gulle gevers ons als locatie een prachtig Mariabeeld geschonken voor de Mariakapel. Al geruime tijd was de locatieraad op zoek naar een passend beeld voor de Kapel bij het Kerkhof. Nu is deze...

Opvang vluchtelingen Oekraïne in pastoriewoning

Vanaf de laatste week in 2023 worden er mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne opgevangen in de pastoriewoning. Het besluit om deze locatie hiervoor beschikbaar te stellen is genomen in nauwe samenspraak tussen het parochiebestuur Lumen Christi en de...

Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

Beste medeparochiaan, zoals bekend is er deze maand de jaarlijkse Aktie Kerkbalans met het thema “Geef Vandaag voor de Kerk Van Morgen.” De actieperiode is deze maand van 13 januari tot en met 26 januari 2024 Vanaf begin komende week, 15 januari zal door de voor u...